ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА VANSI3D

Администратор на данните

„ДОБРОГЛЕД 8“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175460145, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Янко Карагяуров No 3, тел: +359 896 802864; email: info@vansi3d.com

Информация за контакти с „ДОБРОГЛЕД 8“ ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти, контрагенти и партньори:

„ДОБРОГЛЕД 8“ ООД

ул. Янко Карагяуров No 3

info@vansi3d.com

тел: +359 896 802864

Длъжностно лице по защита на личните данни:

И. Жеков

Тази политика обяснява нашите практики за поверителност за Vansi3d.com (които ще наричаме „Сайта“), предоставените стоки и услуги(които ще наричаме „Услугите“).

От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за Вас да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната Ви информация, за да актуализирате личните си данни в потребителския си профил.

Условията за ползване на Vansi3d.com изискват всички собственици на акаунти да са навършили 18 години. Непълнолетни лица под 18 години и най-малко 16 години могат да ползват услугите на Vansi3d.com, само ако имат съответното разрешение и пряк надзор от собственика на акаунта. Деца под 16 години нямат право да използват Vansi3d.com или Услугите ни. Вие носите отговорност за всякаква активност в профила, извършена от непълнолетно лице във вашия акаунт.

 

Моля обърнете внимание – с предоставянето на личните си данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.

 

Използвайки Услугите, вие потвърждавате, че Vansi3d.com ще използва вашата информация в България и всяка друга държава, където Vansi3d.com оперира или би могъл да оперира. Моля, имайте предвид, че законите и стандартите за поверителност в някои държави, включително правата на властите да имат достъп до вашата лична информация, могат да се различават от тези, които се прилагат в държавата, в която пребивавате. Ние ще прехвърляме лична информация само в онези страни, в които със закон ни е разрешено да прехвърлят лична информация, и ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че вашата лична информация продължава да се ползва с подходяща защита.

 

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

 

Важно е да прочетете това изявление за поверителност заедно с всяко друго известие за поверителност или справедливо обработване на лични данни, което Vansi3d.com може да предостави по конкретни поводи, когато събира или обработва лични данни за вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме данните ви, Това известие за поверителност допълва Общите условия и не е предназначено да ги отменя.

Vansi3d.com обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени услуги и решения свързани с Общият регламент за защита на личните данни в Европейския съюз (GDPR) и информационната сигурност. С оглед тази цел, Vansi3d.com е изградила мрежа от стратегически партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашите услуги.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Ако не искате да събираме или обработваме вашата лична информация по начините, описани в тази политика, не трябва да използвате Услугите ни.

Ние не носим отговорност за съдържанието или политиките или практиките за поверителност на нашите доставчици(техните политики са описани в съответни им страници, като Доставчици на стоки или услуги), уебсайтове на трети страни или приложения на трети страни.

 

Какви данни събираме, как и защо използваме личните Ви данни

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме или получаваме вашата лична информация по няколко различни начина. Често избирате каква информация да предоставите, но понякога ние изискваме определена информация, която ние необходима за да Ви предоставим Услугите си.

За изпълнение на договор или в контекста на пред договорни отношения(Регистрация, Настройка на акаунт, Услуги)

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните си ангажименти както към вас така и към трети страни(клиент-платформа-доставчик; доставчик-платформа-клиент).

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • с оглед осигуряване и предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби и услуги, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • защитим и осигурим сигурността и целостта на Вас и на нашите служители;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

Като доставчик на Vansi3d.com, Vansi3d.com може да изисква информация като пълното наименование на фирмата и лицето, което я представлява, адрес, идентификационен номер и/или данъчен номер, дата на раждане, информация за банковата сметка, снимка, информация за кредитна карта и / или друго доказателство за идентификация, за да потвърдите самоличността си, за да предоставим тази услуга на вас и да спазим приложимото законодателство.

Може да се наложи да съхраняваме информацията за кредитната карта (или да организираме съхранението й) и да я използваме както за целите на таксуването, така и за плащанията. В зависимост от вашата местна юрисдикция можете да изберете да ни позволите да запазим информацията за вашата кредитна карта, за да улесним процеса на бъдещи покупки. Vansi3d.com може да се свърже с отделни доставчици поверително, за да поиска повече информация за техните артикули, изброени чрез Услугите, или да гарантира спазването на нашите правила и приложимото законодателство.

За да използвате определени Услуги в Vansi3d.com, може да се наложи да попълните заявление; информацията, която изпращате чрез процеса на кандидатстване, няма да се показва публично и ще се използва само от Vansi3d.com вътрешно, освен ако не е посочено друго, можете също да решите да ни позволите да запазим информацията за вашата кредитна карта, за да улесним процеса на плащане при бъдещи покупки.

Името, свързано с вашия акаунт, което можете да преглеждате и променяте в настройките на вашия акаунт, се показва публично и е свързано с вашата Vansi3d.com дейност. Други потребители могат да видят датата, на която сте се присъединили; рейтинги, рецензии и свързани снимки за стоки, които сте закупили или продали; информация за вашия профил; артикули, които сте посочили за продажба; страниците и правилата на вашия магазин; вашите любими, последователи и тези, които следвате; списъци с продадени артикули и брой продадени артикули; коментари, които публикувате в нашите пространства; и информация, която решите да споделите чрез социалните мрежи.

Информация за посетители, които не са членове:Vansi3d.com може да получава или получава информация (например имейл адрес или IP адрес) за лице, което все още не е регистриран член на Vansi3d.com („не член“) във връзка с някои функции на Vansi3d.com, например когато не е член избира да се абонира за бюлетин на Vansi3d.com, член кани не член да посети Сайта, не член участник в транзакция, когато правите покупка чрез някоя от Услугите. Информацията, която придобиваме от не член, се използва само за целите, за които съответният не член е решил да използва Сайта, както и за целите, необходими за функционирането на услугите на Vansi3d.com или когато Vansi3d.com има легитимен интерес, както е разкрито в съответния раздел по-долу.

 

За изпълнение на нормативни задължения

 

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове;

 

След Ваше съгласие

 

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

 • изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на com, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични и фирмени данни;
 • изготвят се подходящи за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични и фирмени данни.
 • Основни лични данни включват имена, ЕГН, пол и възрастова група, телефонен номер, адрес (постоянен адрес)
 • Фирмени данни включват име на фирма, имейл адрес(и) на фирмата, телефонен номер, адрес на фирмата.

Детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори са дружества, с които Vansi3d.com има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

 

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

 

Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Vansi3d.com. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Vansi3d.com няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

 

Ние знаем, че членовете на Vansi3d.com ценят контрола върху собствената им информация, така че Vansi3d.com ви дава избор да предоставите, редактирате или премахнете определена информация, както и избор как да се свържем с вас. Можете да промените или коригирате информацията за вашия Vansi3d.com акаунт чрез настройките на вашия акаунт. Можете също така да премахнете определена незадължителна информация, която вече не желаете да бъде публично видима чрез Услугите, като например вашето име. Можете също да поискате изтриването на личната информация във вашия акаунт. Кликнете тук, за да научите как да затворите акаунта си.

Много от промените, които правите в настройките на вашия акаунт, се актуализират незабавно, но за някои може да отнеме няколко дни, за да влязат в сила, особено тези, които влияят на имейл или маркетинговите предпочитания. Някои основни искания, като например промени в информацията за фактуриране или изтриване на данни в акаунта, може да изискват проверка на самоличността, преди да могат да бъдат обработени.

По време на нормалното си функциониране Vansi3d.com може да се наложи да се свърже с вас. Основно тези съобщения се доставят по имейл, включително за маркетинг, транзакции и актуализиране на услуги. Ако вече не желаете да получавате известия, можете да ги деактивирате на ниво устройство. Можете да се откажете да получавате маркетингови комуникации чрез имейл или като следвате връзката за отписване във всеки маркетинг имейл, който получавате. За да гарантираме правилното получаване на известия, ще трябва да съберем определена информация за вашето устройство, като например информация за операционна система и идентификация на потребителя. Всеки акаунт е длъжен да поддържа валиден имейл адрес в профила си, за да получава тези съобщения.

Vansi3d.com може също да се свърже с вас по телефона, за да предостави необходима поддръжка или по ваша заявка свързана с транзакция за Услуги, които искате да потребите. С вашето съгласие Vansi3d.com може да ви изпрати SMS (или подобно) съобщение, за да ви предостави гарантирана поддръжка по договор като на клиент или да ви предостави информация за продукти и Услуги, които може да намерите за интересни. Можете да актуализирате предпочитанията си за контакт в настройките на вашия акаунт.

Някои съобщения от Vansi3d.com са свързани с обслужването и са необходими за потребители. Вие се съгласявате, че Vansi3d.com може да ви изпраща не-маркетингови имейли, разговори или съобщения, като тези, свързани с транзакции, вашия акаунт, сигурност или промени в продукти и Услуги. Примерите на свързани с услугата съобщения включват имейл адрес за потвърждение / имейл приветствие, когато регистрирате акаунта си, известие за поръчка, наличност на услугата, промяна на ключови функции, препредаване на разговори с купувачи/доставчици и кореспонденция с екипа за поддръжка на Vansi3d.com.

 

С оглед наш легитимен интерес

 

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

 

Обработка на анонимизирани данни

 

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице или фирма от тази информация е невъзможно.

 

Какви данни обработваме

 

данни за идентификация:

 • Данни за самоличност включват име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, заглавие, дата на раждане
 • Данните за контакт включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансовите данни включват данни за банковата сметка и платежната карта.
 • Данните за транзакциите включват подробности за плащанията към и от вас и други подробности за продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
 • Техническите данни включват [адрес на интернет протокол (IP), данни за вход в системата, тип и версия на браузъра, настройка на часовия пояс и местоположение, видове и версии на браузъра, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия сайт ].
 • Данните за профила включват потребителското име и парола, както и направените от вас покупки или поръчки.
 • Данните за маркетинга и комуникациите включват вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и от трети страни и вашите предпочитания за комуникация.

 

Други данни:

информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

друга информация като:

 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от com за идентификация на фирми и потребители;
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с com и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Vansi3d.com, включително и чрез социалните мрежи.

Когато обработваме основните Ви лични данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Ние уважаваме вашата поверителност.

Vansi3d.com няма да разкрива вашето име, имейл адрес или друга лична информация на трети страни без вашето съгласие, освен както е посочено в тази политика.

 

Конфиденциални данни

 

Ние не събираме никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

Моля обърнете внимание – когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.

Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.

Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

 

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

 

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

 

Как се събират личните ви данни?

 

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително чрез:

Директни взаимодействия. Можете да ни дадете Вашите Идентичност, Контакт и Финансови данни, като попълните формуляри или като ни изпратите по пощата, по телефона, по имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

 • поискайте нашите продукти или услуги;
 • свържете се с нас по телефона, чрез нашия сайт или по друг начин;
 • да създадете профил в нашия сайт;
 • абонирайте се за нашите услуги или публикации;
 • да поискате да бъдете включени в нашият маркетингов бюлетин;
 • да ни изпратите отзиви за нашите продукти.

 

Автоматизирани технологии или взаимодействия

 

Докато взаимодействате с нашия сайт, ние може автоматично да събираме Технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни регистри и други подобни технологии. Можем също така да получим Технически данни за вас, ако посетите други уебсайтове, използващи нашите бисквитки. Моля, вижте нашата политика за „бисквитките“ за повече подробности.

 

Трети страни или обществено достъпни източници

 

Можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:

Технически данни от следните страни:

 • доставчици на аналитични услуги като Google и Facebook;
 • рекламни мрежи; и
 • доставчици на информация за търсенето.
 • Данни за контакти, финансови и транзакции от доставчици на технически, платежни и доставни услуги

 

Разчитаме на съгласието (което може да бъде оттеглено по всяко време) за изпращане на маркетингови съобщения и за споделяне на трети страни, свързани с рекламата. Като част от това можем да работим с рекламни партньори като Facebook или Google и можем да използваме аналитични данни, обобщени от информация за използване, включително например ключови думи за търсене, любими, история на сърфиране и история на покупките. Освен съгласието, както бе отбелязано по-горе, ние разчитаме и на законния ни интерес да ви изпращаме маркетингови съобщения и за рекламните програми на Vansi3d.com.

Vansi3d.com също трябва да ангажира трети лица и компании (като процесори за разплащания, компании за анализ на поведението на потребителите, аналитици и специалисти по информационна сигурност), за да е възможно да оперираме, предоставяме и предлагаме на пазара Услугите. Тези трети страни имат само ограничен достъп до вашата информация, могат да използват вашата информация само за изпълнение на тези задачи от наше име и са задължени на Vansi3d.com да не разкриват или използват вашата информация за други цели. Често е необходимо, за да изпълним нашият ангажимент по договор, за да Ви предоставим Услугите, които сте заплатили, да използваме Услугите на трети страни, доставчици на Услуги, особено в случаите когато такива компании играят важна роля като обработка на плащания и доставката на пратки и ни помагат да поддържаме и защитаваме Услугата си. В някои други случаи тези доставчици на услуги не са ни строго необходими за предоставяне на Услугите, но ни помагат да ги подобрим, като ни помагат да провеждаме проучвания, които ни помагат да подобрим обслужването на нашите потребители. В тези последни случаи имаме законен интерес да работим с доставчици на услуги, за да подобрим нашите Услуги.

Бизнес реорганизация: В някои случаи Vansi3d.com може да избере да купува или продава активи. Такива транзакции може да са необходими и в законните ни интереси, по-специално интересът ни да вземаме решения, които дават възможност на нашия бизнес да се развива в дългосрочен план. При тези видове транзакции (като продажба, сливане, ликвидация, получаване или прехвърляне на всички или по същество на всички активи на Vansi3d.com) информацията за потребителите обикновено е един от прехвърлените бизнес активи. Ако Vansi3d.com възнамерява да прехвърли информация за вас, Vansi3d.com ще ви уведоми по имейл или като постави видно известие на сайта и приложението и ще ви бъде предоставена възможност да се откажете, преди информацията за вас да стане обект на друга политика за поверителност.

 

Приставките на трети страни също могат да събират информация за вашето използване на Сайта. Например, когато зареждате страница в Vansi3d.com, която има социален плъгин от сайт или услуга на трети страни, като бутон „Харесвам“ или „Изпращане“, вие също зареждате съдържание от този трети страничен сайт. Този сайт може да поиска бисквитки директно от вашия браузър. Тези взаимодействия са предмет на политиката за поверителност на сайта на трети страни. В допълнение, определени бисквитки и други подобни технологии на Сайта се използват от трети страни за целенасочен онлайн маркетинг и други цели. Тези технологии позволяват на партньор да разпознае вашия компютър или мобилно устройство всеки път, когато използвате Услугите. Моля, имайте предвид, че когато използвате сайтове или услуги на трети страни, техните собствени условия и правила за поверителност ще управляват използването на тези сайтове или услуги. Vansi3d.com избира и управлява тези технологии на трети страни, поставени на своите сайтове и приложения. Това обаче са технологии на трети страни и те са предмет на политиката за поверителност на тази трета страна. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитки. Разчитаме на вашето съгласие да допуснете и да приемете тези бисквитки, когато технически не са необходими или когато не се изискват въз основа на друга цел, като законен интерес.

Тази политика не се прилага за практиките на трети страни (като Доставчиците, които продават чрез Услугите), които Vansi3d.com не притежава или контролира, или лица, които Vansi3d.com не използва и не управлява, освен ако не е предвидено друго в Общите Условия или както се изисква от закона. Ако предоставяте информацията си на такива трети страни във връзка с използването на Услугите, може да се прилагат различни практики за използването или разкриването на информацията, която им предоставяте. Въпреки, че Vansi3d.com изисква тези трети страни да спазват изискванията за поверителност и сигурност на Vansi3d.com, Vansi3d.com не контролира политиките за поверителност или сигурност на такива трети страни. До пълната степен, приложима във вашата юрисдикция, Vansi3d.com не носи отговорност за поверителността или практиките на сигурност на тези продавачи, или други уебсайтове в интернет, дори и тези, свързани с или от Услугите. Съветваме ви да прочетете правилата за поверителност и да зададете въпроси на третите страни, преди да разкриете личната си информация за тях. За целите на европейското законодателство тези продавачи, доставчици на трети страни и потребители на API са независими контролери на данни, което означава, че те са отговорни за предоставянето и спазването на техните собствени политики, свързани с всяка лична информация, която получават във връзка със Услугите.

 

Как използваме личните ви данни

 

Ние ще използваме само вашите лични данни, когато законът ни позволява. Най-често ще използваме личните ви данни при следните обстоятелства:

 • Където трябва да изпълним договора, който предстои да влезем или сме сключили с вас.
 • Където това е необходимо за нашите законни интереси (или за интересите на трета страна) и вашите интереси и основни права не пренебрегват тези интереси.
 • Където трябва да изпълним законово или регулаторно задължение.

Като цяло, ние не разчитаме на съгласие като правно основание за обработка на вашите лични данни, освен във връзка с изпращане на трета директна маркетингова комуникация до вас чрез имейл или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

 

Цели, за които ще използваме вашите лични данни

 

По-долу сме посочили, в табличен вид, описание на всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни, и кои от правните основи, на които разчитаме да направим това. Ние също така определихме какви са нашите законни интереси, когато е уместно.

Цел / Дейност Вид на данните Законова основа за обработване, включително основание за законен интерес
Да ви регистрира като нов клиент а) Идентичност
б) контакт
Изпълнение на договор с вас
За да обработите и доставите поръчката си, включително:
(а) Управление на плащания, такси и такси
(б) Събиране и възстановяване на дължимите ни пари
(а)Идентичност
(б) Контакт
(в) Финансови
(г) Сделки
(д) Маркетинг и комуникации
(а) Изпълнение на договор с вас
(б) Необходимо за нашите законни интереси (за възстановяване на дължимите ни задължения)
За да управлявате нашите взаимоотношения с вас, които ще включват:
(а) Уведомяване за промени в нашите условия или политика за поверителност
(б) Изпращане на преглед или провеждане на проучване
а)Идентичност
б) Контакт
в) Профил
г) Маркетинг и комуникации
(а) Изпълнение на договор с вас
(б) Необходимо е да се спази законово задължение
(в) Необходимо за нашите законни интереси (да поддържаме нашите документи актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти / услуги)
Да администрирате и защитавате нашия бизнес и нашия сайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, отчитане и хостинг на данни) а)Идентичност
б) Контакт
в) Технически
а) Необходими за нашите законни интереси (за осъществяване на нашия бизнес, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, за предотвратяване на измами и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране)
(б) Необходими за спазване на правно задължение
За да ви предостави подходящо съдържание и реклами на уебсайта и да измерите или разберете ефективността на рекламата, която Ви предлагаме (а)Идентичност
(б) Контакт
(в) Профил
(г) Използване
(д) Маркетинг и съобщения
(е) Технически
Необходимо за нашите законни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развиват, да развиват нашия бизнес и да информират маркетинговата ни стратегия)
Да се използват анализи на данни за подобряване на нашия сайт, продукти / услуги, маркетинг, връзки с клиентите и опит а) Технически
б) Използване
Необходимо за нашите законни интереси (да дефинираме видове клиенти за нашите продукти и услуги, да запазим нашия сайт актуализиран и актуален, да развиваме нашия бизнес и да информираме за нашата маркетингова стратегия)
Да правите предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за вас (a) Идентичност
(b) Контакт
(c) Технически
(d) Използване
(e) Профил
Необходими за нашите законни интереси (да развиваме нашите продукти / услуги и да развиваме бизнеса си)

 

Имайте предвид, че ние можем да обработим вашите лични данни за повече от една законна основа в зависимост от конкретната цел, за която използваме вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности за конкретната правна основа, на която разчитаме, за да обработим личните ви данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

 

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.).

Компанията е установила процеси по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Vansi3d.com криптира определена информация (като номера на кредитни карти), използвайки TLS (сигурност на транспортния слой). Vansi3d.com следва общоприетите индустриални стандарти, за да защити личната информация, предоставена ни, както по време на предаването, така и след получаването му. За съжаление, никой метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Следователно, докато се стремим да защитим вашата лична информация, не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност. Vansi3d.com предлага разширени допълнителни функции за защита и настройки за членове, като двуфакторно удостоверяване за влизане и вписване в историята и известията; можете да видите повече информация в настройките на вашия акаунт.

 

Кога изтриваме Вашите лични данни

 

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (50 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

 

 1. Право на информация Вие имате право да поискате:
 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
 1. Право на достъп:
 • Правото на достъп, обикновено наричано „достъп до темата“, дава право на лицата да получат копие от техните лични данни, както и друга допълнителна информация. То помага на хората да разберат как и защо използвате данните си и да проверявате дали правите това законно.
 1. Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 1. Право на изтриване:
 • Съгласно член 17 от GDPR лицата имат правото да изтриват личните си данни. Това също е известно като „правото да бъдеш забравен“. Правото не е абсолютно и се прилага само при определени обстоятелства.
 1. Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
 1. Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 1. Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично
 1. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране:
 • Член 22 от GDPR има допълнителни правила за защита на лицата, ако извършвате само автоматизирано вземане на решения, което има законно или подобно значително въздействие върху тях.

 

Вашите отговорности

 

Ако продавате чрез нашите Услуги(регистрирани сте като Доставчик), може да получите и сами да определите какво да правите с определена лична информация. Вашите отговорности за поверителност, включително когато действате като независим администратор на данни (някой, който решава какви лични данни да събира и целта, за която да използва данните), са изложени в Политиката за продавачи на Vansi3d.com.

 

Право на жалба

 

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. От 25 май 2018 г. можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

Връзки на трети страни

 

Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

 

Бисквитки

 

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

 

Актуалност и промени на политиката

 

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашият интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 10.09.2019г.